COMPOSITAE (Asteraceae) Carduus assoi   (Willk.) Pau subsp.  assoi  Tamaño: 40-120 cm.  Floración  V-VII 
 Localidad: Sierra del Caballón (V) Sinónimo:  Carduus nigrescens ssp assoi Willk.
 Distribución: Iberolevantina  
 Ecología: Terrenos baldíos   

   
Licencia Creative Commons