LEGUMINOSAE Cytisus heterochrous   Webb ex Colmeiro     Tamaño: 1-4 m.   Floración  IV-VI 
 Localidad: Tinença de Benifassà (CS) Sinónimo:  Teline patens (DC.) Talavera & P.E.Gibbs
 Distribución: Iberolevantina Hiniesta borde. Gòdua.
 Ecología: Matorrales, bosques mixtos   Endemismo iberolevantino.